Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Formulář uchazeče o zaměstnání

Titul před jménem:

Jméno: *

Příjmení: *

Titul za jménem:

Datum narození: *

Bydliště:

Město/Obec: *

PSČ: *

Ulice:

Číslo popisné: *

Stav:

Zdravotní stav: *

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Telefon: *

E-mail: *

Vzdělání / znalosti

Dosažené vzdělání: *

Uveďte školu, kterou budete využívat ve své praxi:

Název školy 1: (začněte od poslední školy)

Obor školy:

Rok ukončení:

Uveďte kurzy a rekvalifikace, které chcete využívat v praxi:

Zapište názvy kurzů a rok ukončení.

Jazykové znalosti: *

Jiný jazyk:

Pracovní zkušenosti

Zaměstnavatel 1: (poslední)

Pracovní pozice:

Zaměstnán od:

Pracovní pozice:

Zaměstnavatel 2:

do:

do:

Zaměstnán od:

Pracovní požadavky

Termín možného nástupu: *

Požadovaná pracovní pozice: *

Požadované pracovní zařazení: * (řidič, skladník apod.)

SOUHLASÍM, aby osobní údaje, které jsem Vám poskytl (a), byly shromažďovány, zpracovány a uchovány ve firmě REC Group s. r. o. (dále jen “společnost“), pro potřebu evidence uchazečů o zaměstnání. Podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů máte právo, pokud o to požádáte, na informaci o zpracování Vašich osobních údajů. Podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobních života nebo v rozporu se zákonem, můžete společnost požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně máte právo se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Společnost uchová Vaše osobní údaje nejdéle po dobu dvou let, jejich likvidaci(§ 20 zákona č. 101/2000 Sb.) provede nejpozději do dvou let od data zaslání. Poskytnutí osobních údajů pro evidenci uchazečů o zaměstnání je dobrovolné.

Poučení

* Položky s hvězdičkou jsou povinné.

Vyberte společnost ze skupiny REC Group, kde se chcete ucházet o práci:

Jste hlášen na Úřadu práce? *

Pobíráte invalidní důchod? Pokud ano, jaký?

Napište zde, proč chcete pracovat pro nás: *

Co vaším příchodem firma získá, v čem jste nejlepší? *

Prosím vyplňte datum odeslání